ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

โซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับ FastHelp

สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

บทสนทนาดิจิตอลจะแสดงสคริปต์การพูดคุยที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามลูกค้าของศูนย์บริการ ซึ่งโซลูชั่นนี้จะเป็นฟังก์ชันเสริมที่อยู่ในระบบ FastSeries CRM บทสนทนาดิจิตอลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์บริการลูกค้า โดยช่วยสร้างมาตรฐานคุณภาพของการตอบคำถามและช่วยปรับปรุงการตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ โดยช่วยป้องกันการลืมในระหว่างการสนทนา นอกจากนี้ยังช่วยเป็นคู่มือการฝึกอบรมการใช้งานแก่พนักงานใหม่ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของบทพูดดิจิตอล

 • เปลี่ยนจากการใช้กระดาษมาเป็นดิจิตอล

 • เปลี่ยนจากการใช้กระดาษมาเป็นบทพูดดิจิตอลที่แสดงบน FastHelp ทำให้สร้างและอัพเดทบทพูดได้สะดวกขึ้น ส่งผลให้ลดต้นทุนในการพิมพ์และย่นระยะเวลาในการทำบทพูดด้วย

 • การใช้ร่วมกับ FastHelp ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

 • การใช้สคริปต์การพูดคุยร่วมกับ FastHelp ช่วยให้สามารถตอบคำถามลูกค้าในขณะที่ดูข้อมูลประวัติลูกค้า อ้างอิงข้อมูลความรู้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องลงในทะเบียนประวัติของสคริปต์การพูดคุย และช่วยลดเวลาในการจัดการโดยเฉลี่ย (AHT) ที่ใช้ในการตอบคำถาม

 • หน้าจอการใช้งานออกแบบให้เจ้าหน้าที่ใช้งานง่าย

 • หน้าจอการใช้งานถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย รองรับการปรับแต่งหน้าจอ ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการตอบคำถามและการลงทะเบียนประวัติการตอบกลับ ซึ่งช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมาก

 • นำไปใช้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

 • บทสนทนาดิจิตอลสามารถนำไปใช้สำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยลดภาระและความเครียดจากงานที่ซับซ้อน ซึ่งจะช่วยรักษาเจ้าหน้าที่ไว้ได้

ข้อดี

ในปัจจุบันกำลังเขาสู่การทำงานแบบสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ (Remote Working) และเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นดิจิตอล ดังนั้นการเปลี่ยนวิธีในการตอบคำถามที่เป็นงานหลักของศูนย์บริการลูกค้ามาเป็นบทพูดดิจิตอลจะให้ประโยชน์มากมาย

 • ศูนย์บริการลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • เมื่อเปรียบเทียบกับสคริปต์พูดคุยที่ใช้กระดาษทั่วไปสคริปต์พูดคุยแบบดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์บริการได้มากกว่า โดยช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามได้อย่างมีคุณภาพโดยไม่ต้องคำนึงถึงความรู้หรือประสบการณ์ บทสนทนาดิจิตอลช่วยในการบันทึกข้อมูลระหว่างสนทนา เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างสนทนาได้ และสามารถดูประวัติการพูดคุยย้อนหลังได้

 • ลูกค้า
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

 • ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า โดยช่วยให้เจ้าหน้าที่ตอบคำถามได้ราบรื่น ตอบคำถามอย่างสุภาพและใจเย็นกับลูกค้า

 • ผู้บริหาร
 • ช่วยรักษาพนักงานและลดค่าใช้จ่าย

 • การใช้สคริปต์พูดคุยแบบดิจิตอลเพื่อช่วยในการพัฒนาทรัพยากรบุกคลจะช่วยรักษาพนักงานไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยรวม โดยช่วยปรับปรุงความภักดีในองค์กร ช่วยลดเวลาและต้นทุนที่ใช้ไปกับบุคลากร การพิมพ์ และต้นทุนอื่นๆ

ฟังก์ชันหลัก

 • เห็นแล้วก็เข้าใจได้ทันที ! ด้วยการแสดงแบบแผนภูมิต้นไม้
 • สคริปต์การพูดคุยจะถูกนำเสนอในรูปแบบแผนภูมิต้นไม้ที่แปรเปลี่ยนไปตามกระบวนการพูด ทำให้บทสนทนาอ่านง่ายและเข้าใจง่าย
 • ช่วยบันทึกประวัติการตอบคำถาม -ขณะที่มีการสอบถามปัญหา
 • สามารถบันทึกคำตอบที่ลูกค้าตอบเจ้าหน้าที่ไว้ในระบบได้ ช่วยลดเวลาลดเวลาในการทำงานภายหลังสนทนากับลูกค้า
 • วิเคราะห์ผลลัพธ์การพูดคุยได้ ! ด้วยการบันทึกประวัติการพูดคุย
 • ประวัติการพูดคุยและผลลัพธ์การพูดจากการอ้างอิงสคริปต์สามารถบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบ talk log สามารถดูรายการที่พูดคุยย้อนหลังและสามารถดาวน์โหลด talk log ได้

ผลิตภัณฑ์ / โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

 • สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  ระบบ CRM
 • นี่คือซอฟต์แวร์แพคเกจระบบ CRM ที่มีฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริง สามารถสนับสนุนการทำงานของศูนย์บริการลูกค้าได้ทุกประเภทธุรกิจและรองรับทุกขนาดการใช้งาน

การให้คำปรึกษา

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและการใช้งาน โปรดติดต่อเราตามช่องทางต่อไปนี้