ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

ระบบคลังข้อมูลคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

FastAnswer2 เป็นระบบคลังข้อมูลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ที่ถูกพัฒนาโดย TechMatrix
FastAnswer2 สามารถนำไปใช้ได้กับทุกประเภทอุตสาหกรรม ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะมีขนาดไหนก็ตาม
FastAnswer2 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ "คำถามที่พบบ่อย" ทั้งในขั้นตอนการเตรียมคำถาม, การค้นหา และการจัดการคำถาม ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์บริการลูกค้าและช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองของลูกค้า ทำให้การดำเนินงานของการบริการลูกค้ามีความคล่องตัว

คุณสมบัติของ FastAnswer2

 • เก็บรวบรวม "เสียงตอบรับของลูกค้า" จากศูนย์บริการลูกค้า มาอยู่ในรูปคลังข้อมูลของคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 • FastAnswer2 เก็บรวบรวมเสียงของลูกค้ามาจัดทำเป็นคลังข้อมูลของคำถามที่พบบ่อย เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อบุกคลอื่น

 • ออกแบบตามแนวคิดของ " ค้นหาง่าย",
  "จัดทำง่าย", "นำไปต่อยอดง่าย"

 • FastAnswer2 ช่วยแก้ไขปัญหารายการความรู้ของคำถามที่พบบ่อยที่ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันและการเพิ่มพูนคลังข้อมูลความรู้

 • ช่วยจัดการและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตอบคำถามลูกค้า

 • ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหา เช่น คำถามที่พบบ่อย คู่มือ เอกสารอื่นๆ ข้อมูลภายในเว็บไซต์และข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กร จะได้รับการจัดการเป็นคลังความรู้เพื่อใช้ในการบริการลูกค้า

 • ช่วยจัดการข้อมูลจากหลายไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • คำถามที่พบบ่อยที่ใช้เฉพาะภายในองค์กร และ "คำถามที่พบบ่อย" บนเว็บไซต์ของบริษัท สามารถใช้แยกกันได้อย่างอิสระ ซึ่ง FastAnswer2 ช่วยให้สามารถดูแลจัดการหลายไซต์ได้ในระบบเดียว

 • หน้าจอผู้ใช้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย

 • FastAnswer2 ถูกพัฒนาออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่าย เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานของผู้ใช้ ทำให้ง่ายในการอัพเดทคลังข้อมูลคำถามที่พบบ่อย(FAQ)ให้ใหม่อยู่เสมอ

 • เชื่อมโยงกับระบบ CRM

 • FastAnswer กับ FastHelp มีฐานข้อมูลร่วมกัน จึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ด้วยกันได้ ซึ่งนี่เอง ทำให้สามารถใช้ข้อมูลการสอบถามจากลูกค้าในอดีตมาเป็นส่วนหนึ่งของคลังข้อมูลความรู้ได้

ข้อดี

FastAnswer2 ช่วยเพิ่มคุณภาพของการตอบคำถามและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของศูนย์บริการลูกค้า
นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองของลูกค้า

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการตอบคำถามลูกค้า (เช่น คำถามที่พบบ่อย, เอกสาร ฯลฯ) ได้อย่างง่ายดายและสามารถตอบกลับได้อย่างทันท่วงที FastAnswer2 ถูกพัฒนาให้ใช้งานง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทักษะสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น

 • ผู้ดูแลระบบคลังความรู้
 • ช่วยลดความยากลำบากในการดูแลคลังข้อมูลที่ซับซ้อน

 • ระบบคลังข้อมูลคำถามที่พบบ่อยของเรา ออกแบบให้ใช้งานง่ายในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการสร้างเนื้อหา การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล และการแบ่งปันข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานระบบร่วมกับการประยุกต์ใช้วงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ได้อีกด้วย

 • ลูกค้า
 • ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า

 • ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเองในระบบคลังลความรู้คำถามที่พบบ่อย ซึ่งเนื้อหาในระบบถูกสร้างขึ้นมาจากคำถามที่ถูกถามบ่อย ซึ่งเมื่อลูกค้าสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองและได้รับคำตอบที่ตรงตามความต้องการแล้ว ก็จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

 • ผู้บริหาร
 • ช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์

 • เนื่องจากสามารถเข้าถึงเสียงของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้บริหารสามารตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในการบริหาร และการปรับปรุงคุณภาพของการบริการลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ได้

 • ฝ่ายการตลาด
 • บริหารจัดการโฮมเพจได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

 • สามารถสร้างและเผยแพร่คำถามที่ถูกถามบ่อยจากศูนย์บริการลูกค้าได้ง่ายๆ ที่หน้าโฮมเพจของเว็บไซด์ ทำให้ข้อมูลที่หน้าเว็บไซด์เป็นข้อมูลที่ทันสมัยตรงกับความต้องการที่จะได้รับคำตอบของลูกค้าในขณะนี้

ฟังก์ชันหลัก

 • ค้นเจอได้ทันที ! ด้วยฟังก์ชันค้นหา
 • FastAnswer2 มีฟังก์ชันการค้นหาที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างตรงจุด แก้ปัญหาได้โดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการค้นหา
 • บนหน้าจอเดียว !
  จัดการเอกสาร / Crawling /
  ฟังก์ชัน WebAPI
 • คุณสามารถใช้ FastAnswer2 ค้นหาข้อมูล จัดการเอกสารจากหลายๆแหล่งที่เก็บข้อมูล เช่น คู่มือการใช้งาน บทความ เอกสารความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายได้บนหน้าจอเดียว ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล
 • สร้างความรู้ง่ายๆ สำหรับทุกคน !
  ด้วยฟังก์ชันที่ช่วยสนับสนุนผู้ดูแลระบบ
 • แม้ไม่มีความรู้ด้าน HTML ก็สามารถสร้างคลังข้อมูลได้ด้วยหน้าจอที่ถูกออกแบบใช้งานง่าย ช่วยลดภาระงานให้กับผู้ดูแลระบบ
 • รักษาความใหม่ของคลังข้อมูล ! ด้วยฟังก์ชั่นรายงาน (การวิเคราะห์)
 • FastAnswer2 มีฟังก์ชันที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล รายงานต่างๆ และยังสามารถประยุกต์ใช้วงจรหรือแนวคิดการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) เพื่อช่วยจัดทำคลังข้อมูลคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 • ทุกที่ ทุกเวลา !
  รองรับหลากหลายอุปกรณ์ /
  หลากหลายไซต์
 • รองรับการแสดงผลบนหน้าจอต่างๆ เช่น  คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต (Responsive design) นอกจากนี้ยังสามารถบริหารจัดการหลากหลายไซด์ได้ในที่เดียว
 • บริการสนับสนุนการประยุกต์ใช้คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
 • เรารับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

รายการฟังก์ชัน

 • บริหารจัดการคำถามที่พบบ่อย
 • บริหารจัดการการเอกสาร
 • รวบรวมข้อมูลเอกสาร
 • ฟังก์ชัน WebAPI
 • ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง
 • การแบ่ง/ การเลือกประเภทคำถามที่พบบ่อย
 • ฟังก์ชันแนะนำ
 • ฟังก์ชันรายงาน
 • กาวิเคราะห์ประวัติการดำเนินการ
 • ฟังก์ชันผู้ช่วยคำแนะนำ
 • เทมเพลต
 • มาตรการ SEO
 • เปลี่ยนการออกแบบเว็บไซต์
 • บริหารจัดการเว็บฟอร์ม
 • เว็บพอร์ทัล (*)
 • เชื่อมโยงระบบ CRM
 • เชื่อมต่อ AI (*)
 • ฟังก์ชันเหล่านี้มีกำหนดเปิดตัวในอนาคตหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ / โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง

 • สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • ศูนย์บริการลูกค้า
  ระบบ CRM
 • นี่คือซอฟต์แวร์แพคเกจระบบ CRM ที่มีฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริง สามารถสนับสนุนการทำงานของศูนย์บริการลูกค้าได้ทุกประเภทธุรกิจและรองรับทุกขนาดการใช้งาน

 • สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท
 • ระบบเว็บแชท
 • ระบบเว็บแชทของเรา ช่วยให้สามารถตอบกลับ ลูกค้าผ่านทางการแชทที่หน้าเว็บไซด์ขององค์กร ได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งข้อความตอบกลับ อัตโนมัติ หรือทำงานร่วมกันกับ AI/Bot ทำให้ การทำงานร่วมกันระหว่าง AI และคนเป็นไป อย่างราบรื่น

การให้คำปรึกษา

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและการใช้งาน โปรดติดต่อเราตามช่องทางต่อไปนี้